Historiek - WZC Henri Vander Stokken
woonzorgcentrum
rusthuis, woonzorgcentrum, Pepingen, RVT, Vander Stokken
28
page-template-default,page,page-id-28,page-child,parent-pageid-6,bridge-core-2.7.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,overlapping_content,qode-theme-ver-26.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Het is zowat vijfendertig jaar geleden dat de naam Vander Stokken voor het eerst volop in het nieuws geraakte. Sedertdien is hij voor eenieder in het Pajottenland onafscheidelijk verbonden met de instelling voor ouderenzorg te Pepingen, waarvan de plechtige opening plaatsvond op 28 maart 1980.

 

Reeds in 1907 legde de heer Henri Vander Stokken, een Brussels wisselagent die in het Pajottenland geboren was, de basis van dit Centrum voor Bejaardenzorg. Hij stond toen, bij testament, het belangrijkste deel van zijn bezittingen af aan de gemeenten Beert, Bellingen, Bogaarden, Elingen, Kester, Leerbeek en Pepingen, met dien verstande dat na het verstrijken van het vruchtgebruik, het legaat zou aangewend worden voor de oprichting van een intercommunaal bejaardentehuis.

 

65 jaar later kwam na druk overleg tussen de intercommunale zelf, de provincie Brabant en Haviland een akkoord tot stand, waardoor de testamentaire opdracht in onderlinge samenwerking kon gerealiseerd worden, evenwel aangepast aan de specifieke noden en problemen van de zeventiger en tachtiger jaren. Het is niet toevallig dat Pepingen, centraal gelegen tussen de Henri Vander Stokken-gemeenten, uitgekozen werd voor de vestiging van het ontworpen centrum. Ook de provincie Brabant had reeds het voornemen een dergelijke instelling in het arrondissement Halle-Vilvoorde op te richten. Met dat doel stichtten zij dan ook op 29 oktober 1974, de v.z.w. “Centrum voor Bejaardenzorg Henri Vander Stokken” te Pepingen.

 

Beklemtoond mag worden dat in de statuten de wil van de erflater nageleefd werd. Na beraad en overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, werd besloten een project te ontwikkelen van een geriatrische instelling met 120 bedden, als volgt opgedeeld:

  1. 1. een rusthuis van 60 bedden;
  2. 2. een V-dienst van 60 bedden (30 voor langdurige zieken en 30 voor psycho-geriatrische patiënten)

 

Voor de bouw van dit project werd einde 1974, een wedstrijd uitgeschreven. De architecten Luc Dubrulle en Marc Peeren werden bekroond.

 

De eerste steen van het Centrum H. Vander Stokken werd tenslotte gelegd op 11 januari 1975. De eerste patiënten en bewoners werden opgenomen vanaf 1 april 1980.

 

Op 29 maart 2003 vond het Centrum Vander Stokken aansluiting bij de ‘RVT-groep Halle’ onder leiding van de Congregatie der Zwartzusters Augustinessen van Halle. Sinds 2015 verenigen zij zich onder de naam “SOLIDUM”. SOLIDUM bundelt heden relevante samenwerkingen van en tussen een achttal door de overheid erkende woonzorgcentra, allen gelokaliseerd in Vlaams-Brabant en allen onder het beleid en de uitbating van een eigen juridische entiteit.

 

Vanaf 2008 tot 2017 werd het totale woonzorgcentrum vernieuwd en werden 30 bedden nieuwbouw toegevoegd. Het geheel, waar warmmenselijke zorg centraal staat, wordt omgeven door een prachtig groen landschap.

 

De huidige configuratie van het ‘Woonzorgcentrum Henri Vander Stokken’ bestaat uit :

  • een woonzorgcentrum met 20 ROB-bedden (erkenningsnummer ROB: PE 1088) en 97 RVT-bedden (erkenningsnummer RVT: VZB 344)
  • een kortverblijf met 10 bedden (erkenningsnummer CKV: KPE 1088)