Opdrachtsverklaring - WZC Henri Vander Stokken
woonzorgcentrum
rusthuis, woonzorgcentrum, Pepingen, RVT, Vander Stokken
8
page-template-default,page,page-id-8,page-child,parent-pageid-6,bridge-core-2.7.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,overlapping_content,qode-theme-ver-26.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Opdrachtverklaring Solidum

De opdrachtsverklaring van Solidum vindt u door te klikken op het logo hiernaast

logo-solidum

Opdrachtverklaring WZC Henri Vander Stokken

Woonzorgcentrum Henri Vander Stokken vzw wenst, op de Christelijke bouwstenen en de kwaliteitsvolle traditie van de Zwartzusters Augustinessen van Halle, zijn opdracht te realiseren.

 

Vanuit de Christelijke inspiratie van de congregatie der Zwartzusters Augustinessen van Halle beschouwen wij, beheerders en medewerkers van het Woonzorgcentrum Henri Vander Stokken, het als onze opdracht kwaliteitsvolle verzorging en begeleiding te bieden en dit in een thuisvervangend milieu. Wij laten ons daarbij leiden door de beginselen van de christelijke ethiek, sociale bezorgdheid, medische en paramedische deontologie, met respect voor ieders filosofische en godsdienstige overtuiging.

 

Binnen het Woonzorgcentrum H. Vander Stokken is elkeen welkom, maar willen we vooral aandacht hebben voor zorgbehoevende en dementerende ouderen die niet meer over de mogelijkheid beschikken om zich fysisch, sociaal of mentaal zelfstandig te handhaven in hun eigen leefwereld. De mens wordt in zijn “totaliteit” aanvaard en benaderd. Onze professionele kwaliteitszorg en onze palliatieve benadering gebeurt dus vanuit een holistische mensvisie met respect voor zijn levensgeschiedenis, zijn privacy en zijn vrijheid. Elke bewoner krijgt op basis van zijn eigen beslissingsrecht, inspraak in de organisatie van zijn verblijf binnen ons woonzorgcentrum.

 

De familieleden, vrienden en kennissen van onze bewoners maken deel uit van hun leven binnen ons woonzorgcentrum.

 

De kwaliteit van onze multidisciplinaire dienstverlening is duidelijk het resultaat van de inspanning van alle medewerkers in het woonzorgcentrum. Daarom streven wij naar een open werksfeer waarin elkeen participeert en bieden wij ruime opleidings- en vormingsmogelijkheden aan, die het personeel in staat stelt zich professioneel te ontplooien. Vrijwilligers, stagiairs en studenten kunnen op de nodige ondersteuning rekenen.

 

Wij zien het als onze opdracht om de beschikbare middelen optimaal, financieel en maatschappelijk verantwoord in te zetten. Wij ijveren ervoor opdat het woonzorgcentrum de noodzakelijke middelen verwerft om de zorgverlening en de kwaliteit ervan te bestendigen.

 

Woonzorgcentrum Henri Vander Stokken wil een vaste waarde zijn binnen de ouderenzorg in de regio en wil met andere partners samenwerken om zo de ouderenzorg te optimaliseren. Zo willen wij ook de thuiszorg stimuleren door hen uit te nodigen tot een intense samenwerking.

J. Jonckheere

Voorzitter raad van bestuur

S. Gribbe

Algemeen Directeur